Обект FIBRANxps INCLINE

Къща с FIBRANgeo CAPS
06/04/2020

Покрив с FIBRANxps INCLINE

Обект: -
Локация: София, България
Година: 2019

Проектант: -.
Изпълнител: -
Приложение: Изграждане на покривна топлоизолация с FIBRANxps 300-L и FIBRANxps INCLINE

Галерия