FIBRANgeo B-051

FIBRANgeo-BP
FIBRANgeo B-002
30/03/2020
FIBRANgeo-BP
FIBRANgeo B-021
30/03/2020
FIBRANgeo-BP

FIBRANgeo B-051

FIBRANgeo B-051 твърди изолационни плочи от каменна вата с плътност 150 kg/m³. Промишлено произведени от разтопени скали във вид на влакна.
 

Приложение

Топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита на:

 •  Плаващa бетоновa подова замазка (с крайно покритие: мрамор, плочки, индустриални подови
  покрития)
 • Плаващ сух под (например покритие от масивно дърво / ламинат)
 • Бетонен покрив / стоманено покритие с полимерна хидроизолационна мембрана върху
  изолацията
 • Покривно покритие с палваща бетонова настилка
 • Изграждане на:
  - Звуко-топло-пожаро изолационни панели
  - Звуко-топло-пожаро изолационни врати