Rock CONTACT

ROCK7
04/04/2023
Rock CONTACTplus
04/04/2023
Rock CONTACTplus
04/04/2023
ROCK7
04/04/2023

Rock CONTACT

Топлоизолацията на сградата е ключов фактор за ефективно постигане на рационални енергийни характеристики на сградата и защита на околната среда. Продуктите от каменна вата Rock CONTACT и Rock CONTACTplus са произведени за приложение във Външна Топлоизолационна Комбинирана Система (ETICS) и дават цялостно решение в тази посока, за нови и съществуващи сгради.

Чрез тяхната употреба се:

Свежда до минимум проблема с топлинните мостове,

Намалява се енергийната консумация за отопление и охлаждане, увеличавайки топлинния капацитет на стените;

Постига подобрена шумоизолация на фасадните стени;

Подобрява пожароустойчивостта на сградите;

Осигурява топлинен комфорт в интериорното пространство.

Ограничава функционални и естетически проблеми на фасадното покритие на сградите и се осигурява голяма гъвкавост приокончателното оформяне на фасадата с многобройни архитектурни орнаменти.

Позволява монтирането на плочи за топлоизолация с по-голяма дебелина, без да се губи ценно вътрешно пространство.

Постига икономически разумно и функционално най-рационално решение за неизолирани или лошо изолирани съществуващи сгради.

Плочите от каменна вата Rock CONTACT и Rock CONTACTplus могат да се полагат върху солидни външни носещи елементи на нови или съществуващи сгради, с конструкция от зидария, конвенционалното строителство с тухли (класически или порести), бетон, камък и сглобяеми елементи. Също така, при определени условия и с известни ограничения, могат да се прилагат за леки външни стени сухо строителство (цимент борд или друг сертифициран еквивалентен продукт, одобрен за външно приложение).

Топлоизолацията от каменна вата Rock CONTACT и Rock CONTACTplus се полага на вертикални повърхности (стени), хоризонтални (еркери) или наклонени повърхности. Тя представлява неносещ покриващ слой, който не претоварва капацитета на носимоспособност на елементите, върху които се полага, а напротив, удължават значително техния живот, осигурявайки по-добра защита срещу състаряване, ерозия и интензивни температурни и влажностни колебания на сградната обвивка.

В допълнение към ETICS, FIBRANgeo CAPs (твърди изолационни капачки от каменна вата) се монтират върху механичните глави на дюбелите, когато каменната вата FIBRANgeo ΒP-ETICS, Rock CONTACT, FIBRANgeo ΒP-ETICSplus или Rock CONTACTplus се използва като част от Външна Топлоизолационна Комбинирана Система (ETICS). Те служат за елиминиране на топлинните мостове и оптимизиране полагането на завършващия слой.

Пакетиране

Документи