FIBRANgeo B-050

FIBRANgeo B
FIBRANgeo B-060
30/03/2020
FIBRANgeo B
FIBRANgeo B-040
30/03/2020
FIBRANgeo B

FIBRANgeo B-050

FIBRANgeo B-050 гъвкави изолационни плочи от каменна вата с плътност 50 kg/m³. Промишлено произведени от разтопени скали във вид на влакна.
 

Приложение

Топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита на:

 • Oблицовка от метални касети, послоен монтаж на стени с вградена каменна вата
 • Кухини на зидани стени
 • Преградни стени (гипсокартон, дървени панели и др.)
 • Зидове на стени със суха облицовка (гипсокартон, циментова замазка, метални панели и др.)
 • Стени с перфорирана суха облицовка (гипсови панели, метални панели и др.)
 • Метални покриви, послоен монтаж, с вградена каменна вата
 • Между елементи на покрива (рамки, греди и др.)
 • На тавани
 • Между дървени подови греди
 • Външна изолация с облицовка от гипсови плоскости
 • Сух таван (гипсокартон и др.)
 • Върху неперфориран окачен таван
 • Върху перфорирана облицовка на таван
 • Изграждане на:
  - Звуко-топло-пожаро изолационни панели
  - Звуко-топло-пожаро изолационни врати