Rock LIGHT

Rock CONTACTplus
04/04/2023
Rock VENT
11/04/2023
Rock VENT
11/04/2023
Rock CONTACTplus
04/04/2023

Rock LIGHT

Rock LIGHT e гъвкавa изолационнa плочa от каменна вата с плътност 35 kg/m³. Промишлено произведенa от разтопени скали във вид на влакна.

Приложение

Плочи от каменна вата, произведени за топлоизолация, пожарозащита и шумоизолация:

Изолация на вертикални елементи, като:

Стени, изградени със сърцевина от каменна вата (сухо строителство с всякакъв вид плоскости, дървена конструкция, метални или гипсови панели и др.)

Изолация на хоризонатални елементи, като:

Неперфориран окачен таван
Облицовка на таван
Между дървени подови греди
Външна изолация при окачена фасада

Пакетиране

Документи