FIBRANgeo BP 50-L

Каменна вата FIBRANgeo-BP
FIBRANgeo BP HD
02/04/2020
FIBRANgeo BP 70-L
21/04/2020
FIBRANgeo BP 70-L
21/04/2020
Каменна вата FIBRANgeo-BP
FIBRANgeo BP HD
02/04/2020

FIBRANgeo BP 50-L

FIBRANgeo BP 50-L твърди изолационни плочи от каменна вата с L-застъпване по всички страни и якост на натиск 50 kPa. Промишлено произведени от разтопени скали във вид на влакна.
 

Приложение

Плочи от каменна вата, произведени за топлоизолация, пожарозащита и шумоизолация:

Изолация на плоски покриви, като:

Външна топлоизолация и звукоизолация на плоски покриви  с каменна вата, покрита със замазка и хидроизолационен слой

Външна топлоизолация и звукоизолация на метални и бетонови покриви с каменна вата, покрита с хидроизолационен слой

Пакетиране

Документи