FIBRANskin SEAL

FIBRANskin BARRIER
16/08/2019
FIBRANxps INCLINE
FIBRANxps INCLINE
16/08/2019

FIBRANskin SEAL

FIBRANskin SEAL е паропропусклива и водонепропусклива мембрана за редуциране на водния поток. Препоръчително е полагането между FIBRANxps и завършващият слой (например чакъл), вместо филтриращ слой (геотекстил). Наложително е полагането на FIBRANskin SEAL при плоски покриви, изпълнени с двуслойно полагане на топлоизолационни плочи FIBRANxps.

 

Приложение

Защитен слой за плоски покриви

Защитен слой за вентилируеми фасади

Пакетиране 

Рулo 1 500 х 50 000mm

Документи