FIBRANgeo BP ETICS

FIBRANgeo-BP
FIBRANgeo BP ETICS Plus
30/03/2020
FIBRANgeo
FIBRANgeo
26/08/2019
FIBRANgeo-BP

FIBRANgeo BP ETICS

Топлоизолацията на сградата е ключов фактор за ефективно постигане на рационални енергийни характеристики на сградата и защита на околната среда. Продуктите от каменна вата FIBRANgeo BP ETICS и FIBRANgeo BP ETICS Plus за Външна Топлоизолационна Комбинирана Система (ETICS) дават цялостно решение в тази посока, за нови и съществуващи сгради.

Чрез тяхната употреба се:

  • Свежда до минимум проблема с топлинните мостове,
  • Намалява се енергийната консумация за отопление и охлаждане, увеличавайки топлинния капацитет на стените
  • Постига подобрена шумоизолация на фасадните стени;
  • Подобрява пожароустойчивостта на сградите;
  • Осигурява топлинен комфорт в интериорното пространство.
  • Ограничава функционални и естетически проблеми на фасадното покритие на сградите и се осигурява голяма гъвкавост при окончателното оформяне на фасадата с многобройни архитектурни орнаменти.
  • позволява монтирането на плочи за топлоизолация с по-голяма дебелина, без да се губи ценно вътрешно пространство.
  • Постига икономически разумно и функционално най-рационално решение за неизолирани или лошо изолирани съществуващи сгради.

 Плочите от каменна вата FIBRANgeo BP ETICS и FIBRANgeo BP ETICS Plus могат да се полагат върху солидни външни носещи елементи на нови или съществуващи сгради, с конструкция от зидария, конвенционалното строителство с тухли (класически или порести), бетон, камък и сглобяеми елементи. Също така, при определени условия и с известни ограничения, могат да се прилагат за леки външни стени сухо строителство (цимент борд или друг сертифициран еквивалентен продукт, одобрен за външно приложение).

 Топлоизолацията от каменна вата FIBRANgeo BP ETICS и FIBRANgeo BP ETICS Plus се полага на вертикални повърхности (стени), хоризонтални (еркери) или наклонени повърхности. Тя представлява неносещ покриващ слой, който не претоварва капацитета на носимоспособност на елементите, върху които се полага, а напротив, удължават значително техния живот, осигурявайки по-добра защита срещу състаряване, ерозия и интензивни температурни и влажностни колебания на сградната обвивка.