FIBRANgeo BP HD-L

FIBRANgeo BP 70-L
21/04/2020
FIBRANgeo CAPS
21/04/2020
FIBRANgeo CAPS
21/04/2020
FIBRANgeo BP 70-L
21/04/2020

FIBRANgeo BP 60-L

FIBRANgeo BP 60-L твърди изолационни плочи от каменна вата с L-застъпване по всички страни и якост на натиск 60 kPa. Промишлено произведени от разтопени скали във вид на влакна.
 

Приложение

Плочи от каменна вата, произведени за топлоизолация, пожарозащита и шумоизолация, където има повишени изисквания към механичните и якостни характеристики на материала.

Изолация на плоски покриви, като:

Външна топлоизолация и звукоизолация на плоски покриви  с каменна вата, покрита със замазка и хидроизолационен слой

Външна топлоизолация и звукоизолация на метални и бетонови покриви с каменна вата, покрита с хидроизолационен слой

Пакетиране

Документи