FIBRANxps FABRIC

FIBRANxps INCLINE
FIBRANxps INCLINE
16/08/2019
FIBRANxps MAESTRO
FIBRANxps MAESTRO
16/08/2019
FIBRANxps FABRIC

FIBRANxps FABRIC

FIBRANxps FABRIC са топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен с гладка повърхност и прави, оформени "I" профил ръбове

Приложения

Топлоизолационните плочи осигуряват безусловна защита във влажна среда и при тежко механично натоварване

  • За рамки на прозорци
  • За рамки на врати
  • Леки декоративни профили;

Документи