FIBRANxps INCLINE

FIBRANxps FABRIC
FIBRANxps FABRIC
16/08/2019
FIBRANskin SEAL
FIBRANskin SEAL
16/08/2019
FIBRANskin SEAL
FIBRANskin SEAL
16/08/2019
FIBRANxps FABRIC
FIBRANxps FABRIC
16/08/2019

FIBRANxps INCLINE

Твърди водонепропускливи топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен, произведени с гладка повърхност и едностранен наклон.

Плочите FIBRANxps INCLINE се предлагат на палети. Всяка плоча има индивидуален код, който обозначава точното и местоположение, според специално подготвения за обекта план за полагане.

Топлоизолацията и наклона на покрива се изпълняват с един продукт - FIBRANxps. Полагането на FIBRANxps INCLINE е бързо и лесно, като едновременно с това са подобрени качеството на изпълнение и точноста на наклона. 

Документи