FIBRANxps


  • FIBRANxps ETICS GF е топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен, с вафлена повърхност за по-добро приложение със строителни разтвори и лепила.
  • FIBRANxps 300-L е топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен с гладка повърхност и прецизно оформени “L”-образни ръбове, които предотвратяват появата на топлинни мостове
  • Твърди водонепропускливи топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен, произведени с гладка повърхност и едностранен наклон.
  • FIBRANxps FABRIC са топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен с гладка повърхност и прави, оформени "I" профил ръбове
  • FIBRANxps ETICS BT е топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен, с грапава повърхност с надлъжни канали за по-добра адхезия със строителните разтвори и лепила. Ръбовете на плочите са оформени с профил „L”, което е с цел плътно монтиране на плочите една до друга, за да се предотврати появата на топлинни мостове.
  • FIBRANxps 700-L е топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен с гладка повърхност и прецизно оформени “L”-образни ръбове, които предотвратяват появата на топлинни мостове
  • FIBRANxps 500-L е топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен с гладка повърхност и прецизно оформени “L”-образни ръбове, които предотвратяват появата на топлинни мостове.
  • FIBRANxps 300-I е топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен с гладка повърхност и прецизно изрязани ръбове.