FIBRANgeo


  • FIBRANgeo B-050-YM e изолационна плоча от каменна вата с плътност 75kg/m³ и покритие от черен стъклофибърен воал, която е естествен неорганичен влакнест материал, промишлено произведена от разтопена скала във вид на влакна.
  • FIBRANgeo B-050-YM e изолационна плоча от каменна вата с плътност 50kg/m³ и покритие от черен стъклофибърен воал, която е естествен неорганичен влакнест материал, промишлено произведена от разтопена скала във вид на влакна.