FIBRANgeo BP 001

FIBRANgeo-BP
FIBRANgeo BP HD
02/04/2020
FIBRANgeo-BP
FIBRANgeo BP 80
31/03/2020
FIBRANgeo-BP

FIBRANgeo BP 001

FIBRANgeo BP 001 твърди изолационни плочи от каменна вата. Промишлено произведени от разтопени скали във вид на влакна.
 

Приложение

Топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита на:

 • Плаващa бетоновa подова замазка (с крайно покритие: мрамор, плочки, индустриални подови покрития)
 • Плаващ сух под (например покритие от масивно дърво / ламинат)
 • Бетонен покрив / стоманено покритие с полимерна хидроизолационна мембрана върху изолацията
 • Покривно покритие с палваща бетонова настилка
 • Покривни сандвич панели
 • Сандвич панели
 • Изграждане на:
  - Звуко-топло-пожаро изолационни панели
  - Звуко-топло-пожаро изолационни врати