Блок саниран с FIBRANgeo BP ETICS & FIBRANgeo CAPS

Покрив с FIBRANxps 300-L
06/04/2020
Логистичен център
13/04/2020
Логистичен център
13/04/2020
Покрив с FIBRANxps 300-L
06/04/2020

Блок саниран с FIBRANgeo BP ETICS & FIBRANgeo CAPS

Блок саниран с FIBRANgeo BP ETICS & FIBRANgeo CAPS

Обект: -
Локация: София, България
Година: 2019

Проектант: -
Изпълнител: -
Приложение: Саниране на сграда с FIBRANgeo BP ETICS иFIBRANgeo CAPS

Галерия