Monday 13 July 2020  
   

Path: Home Page » Новини »
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
19/07/2013 Print

Уважаеми партньори,

Изпълнението и прилагането на Европейска Директива 89/106 за строителните материали  е добре познато на всички чрез Декларацията за Съответствие CE.

Наскоро Европейската Директива 89/106 (CPD- Construction Products Directive) е заменена от Европейски Регламент 305/2011 (CPR- Construction Products Regulation). Новият Регламент заменя добре познатата  Декларацията за Съответствие с Декларация за Експлоатационни Показатели (Declaration of Performance/DoP). Производителите ще заменят Декларацията за Съответствие с Декларация за Експлоатационни Показатели на своите продукти. Декларацията за Експлоатационни Показатели изразява експлоатационните показатели на строителните продукти по отношение на съществените характеристики на тези продукти съгласно съответните хармонизирани технически спецификации. Всеки продукт има уникален номер на Декларацията за Експлоатационни Показатели.

Новият Регламент влиза в сила от 1 Юли и е приложим за всички продукти. Съгласно Регламента, задължително е за продуктите, попадащи в обсега на хармонизираните Европейски (hENs), и продуктите, за които се издава Европейска Техническа Оценка (ETA), да имат изготвена Декларация за Експлоатационни Показатели, както и продуктът да носи CE маркировка. Според Регламента (CPR) производителят е длъжен да декларира като минимални експлоатационните показатели на декларираните характеристики. Технически характеристики, за които експлоатационните показатели не са измерени, се декларират в Декларацията с "NPD – неустановени експлоатационни показатели".

Декларацията DoP трябва да придружава продуктите на FIBRAN при фактуриране.

DoP за всички продукти на FIBRAN може да се намери съответно:

  • за продуктите от екструдиран полистирен FIBRANxps, произведени от ФИБРАН България: fibran.bg
  • за продуктите от каменна вата FIBRANgeo, произведени от FIBRAN S.A., Гърция: http://www.fibran.gr/dop/

 

Процедурата за получаването на Декларацията за Експлоатационни Показатели DoP е следната:

1. Продукти, произведени след 1 Юли. DoP номерът е наличен на етикета (фиг. 1и фиг. 2) и по този номер може да бъде открит на съответния сайт.

                                                                                 

Фиг. 1: Етикет FIBRANgeo                                              Фиг. 2: Етикет FIBRANxps– DoP номерът е ограден в червено

 

2. Продукти, които вече са в складовете на клиентите. Можете да поискате Декларацията  по имейл - e-mail: fibran@fibran.bg, упоменавайки вида и типа продукт. Търсената от Вас Декларация ще Ви бъде изпратена по имейл.

3. Продукти, произведени преди 1 Юли. Можете да поискате Декларацията  по имейл - e-mail: fibran@fibran.bg, упоменавайки вида и типа продукт. Търсената от Вас Декларация ще Ви бъде изпратена по имейл.

Декларацията за Експлоатационни Показатели DoP е важна стъпка напред в развитието на сертификацията на строителните продукти, защото съдържа подробна информация за техническите характеристики, които са важни за крайния потребител.

FIBRAN провежда Първоначалното изпитване на типа продукт  за продуктите FIBRANgeo и FIBRANxps в най-добрите, утвърдени и реномирани лаборатории в Европа, FIW и MPA в Германия. Експерти от FIBRAN участват в Техническите комитети на CEN и EURIMA относно новия Регламент и работят като редовни членове в тези организации.

Оставаме на разположение за допълнителна информация.


Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera