Monday 13 July 2020  
   

EUCEB Сертификация и безопасност за здравето
Print

От март 2009г. всички продукти от каменна вата на ФИБРАН FIBRANgeo са маркирани със знака на EUCEB. Знакът EUCEB удостоверява съответствието на произвежданите нишки с изискванията на Забележка Q от действащата към момента Директива 97/69/ЕС на Комисията на Европейския съюз.

EUCEB (Европейски сертификационен борд за продукти от минерална вата) е независим орган, който издава сертификати, гарантиращи че произведените продукти от минерална вата са изработени от неканцерогенни материали. Проектантите, изпълнителите, собствениците и ползвателите на сгради, както и всички останали потребители, могат да бъдат уверени, че продуктите FIBRANgeo  са безопасни и не вредят на здравето.

FIBRANgeo отговарят на изискването за недопускане на канцерогенни материали.Сертификат CE (РЕГЛАМЕНТ 305/2011 и Директива 89/106)
Print

Строителните материали, произведени или търгувани в България, трябва да бъдат маркирани със знак CE. Каменната вата FIBRANgeo е изпитана в съответствие с Европейски стандарти EN 13162 и EN 13172.

 
Продуктите от каменна вата FIBRANgeo са подложени на първоначални тестове (ITT) в нотифицирани лаборатории, за да се докаже, че отговарят на изискванията за негоримите материали клас А1 за реакция на огън. Въз основа на тези тестове от лабораторията е издаден сертификат за съответствие и производителят издава декларация за съответствие, като се предоставя правото да използва маркировката CE.


Сертификати на продуктите, предназначени за корабостроенето
Print

 

Продуктите, предназначени за приложения в корабостроенето, FIBRANgeo Marine  са сертифицирани като пожароустойчиви материали, подходящи за употреба както в противопожарните системи на корабите, така и за тяхната топлоизолацията и звукоизолация.

Освен това, FIBRAN има сертифицирани в съответствие с международните разпоредби (IMO) пожароустойчиви системи до 30 и 60 минути, приложими за изграждането на стени и подове. 


 Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera