Saturday 15 August 2020  
   

FIBRANgeo - от земните недра за защита на сградите
Print

FIBRANgeo един екологичен продукт

Каменната вата FIBRANgeo е естествен влакнест продукт, който се добива от вулканични скали на 200 милиона години. Продуктите се произвеждат в Гърция по метода на електрическите пещи, който е напълно безвреден за околната среда. Каменната вата FIBRANgeo е един 100% рециклируем материал.

FIBRANgeo топлоизолация през цялата година

Благодарение на своята структура, каменната вата FIBRANgeo затвяра в себе си сух и стабилен въздух, намалявайки топлообмена между топли и студени повърхности, по този начин осигурявайки по-голям комфорт както през зимата, така и през лятото, и значително намаляват консумацията на енергия. Тези свойства на каменната вата се запазват стабилни и непроменени през целия жизнен цикъл на продукта и допринасят значително за намаляването на енергийното потребление на сградите. В допълнение, изолационните свойства на каменната вата FIBRANgeo се запазват и при много изключително високи температури, каквито  се наблюдават при определени приложения.  

FIBRANgeo звукоизолация - защита от шум  

Каменната вата FIBRANgeo постига усвояването на шумовете от околната среда, съгласно изискванията на действащите нормативи. Продуктите FIBRANgeo  имат високи стойности на коефициента на звукопоглъщане и оптимално съпротивление на въздушния поток. Тези характеристики осигуряват намаляването на шумовете, пренасяни от строителните елементи, както и подобрена акустика на пространствата. За различните акустични приложения се предлагат продуктите FIBRANgeo  със съответните покрития.

FIBRANgeo пожарозащита

Каменната вата FIBRANgeo е пожароустойчив материал при работна температура до 750C. При приложение на продуктите от каменна вата FIBRANgeo  в строителството, индустрията и корабостроенето се постига пожароустойчивост, достигаща до 120 минути.Означения в кода съгласно БДС EN 13162
Print

Качеството на продукта FIBRANgeo е гарантирано съгласно стандартите БДС EN 13162 и БДС EN 13172. Тези стандарти се отнасят  и управляват видовете и честотата на измерванията, направени в признати и независими институции, както и от собствената лаборатория, контролираща производството.
 

Примерен код:

MWEN13162 – T4 – CS(Y\10)20 – SD10 – PL(5)200 – MU1 – WSWL(P) - AW0,95

Означения в кода съгласно БДС EN 13162

MW –  съкращение за МИНЕРАЛНА ВАТА

EN13162 – Европейски Стандарт: Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия

Ti–  граници на дебелина (Τ4: -3mm+5mm)

CS(Y/10) – декларирано ниво на якост на натиск при 10% деформация  σ10%

TRi– Декларирано ниво за якост на опън, перпендикулярнона повърхността (kPa)

SD– Динамична твърдост (MN/m3)

PL(5)I– Точка на натоварване (N)

MUi – Число на дифузно съпротивление на водна пара

WS–  Краткотрайна абсорбция на вода (<1kg/m2)

WL(P) – Дълготрайна абсорбция при частично потапяне(<3kg/m2)

AWi – Коефициент на абсорбция на звука 

AFi– Устойчивост на въздушен поток (kPa s/m3)   
Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera