Friday 10 July 2020  
   

Градина на покрива
Print

Конструкцията на обърнатия плосък покрив е много подходяща за създаване на насаждения върху него.

 

Всеки плосък покрив или покрив с по-малък наклон предлага повърхност, върху която може да възстановите част от природата,загубена в нашата пустиня от бетон. Това е една от причините все по-често да се проектират зелени покриви при новитесгради. Екстензивното озеленяване,подходящоза промишлени, офиснии жилищни сгради,може да се постигне многолесно,тъй като съвсем не са малкорастенията, коитосе развиват дори върху тънък слой почва без специалнигрижи. Ако почвеният слой е по-дебел,могат да се отглеждатхрасти и дървета.

 

Един обърнат плосък покрив, изграденс почва и растителност,носи много допълнителни предимства, които увеличават жизнениякомфорт:

 

 • повишена топлоустойчивост на покрива
 • по-добра звукоизолация на жилищните помещения
 • подобрен микроклимат в непосредствена близост до сградата        
 • удоволствието да се живее в зелен оазис 
 • намалено количество на дъждовни води в канализацията

 

При проектирането на зелен покрив е необходимо:

 

 • да се изчисли товароносимостта на конструкцията на сградата поради допълнителното натоварване,
 • да се планира наклона на повърхността, за да се оттича водата от нивото на хидроизолационната мембрана,     
 • да се планира ръчно или автоматично напояване в случаите на интензивен зелен покрив
 • да се проектират внимателно дренажните зони и отводнителните отвори,
 • да се проектират внимателно детайлите по периферията на покрива - мансарда, атика, борд, различните форми на плоскияпокрив,       
 • да се постави противокоренова защита над хидроизолационната мембрана за насаждения с по-дълбокаили по-агресивна коренова система
 • да се планират пътеки за преминаване в случай на по-обширни или по-интензивно използвани повърхности,
 • да се набележат адекватни мерки за безопасност в зони насилни ветрове или при по-високи сгради,
 • да се вземат предвид правилата за предпазни ограждения в случай на повърхности, предназначени за преминаване на хора или превозни средства.


Незащитена мембрана на плоски покриви
Print

nezaščitena, izpostavljena hidroizolacija ravne streheПокривите с изложен, незащитен хидроизолационен слой се считат за незащитени покриви.
Издръжливостта и дължината на експлоатационния срок на незащитения покрив зависят най-вече от качеството на завършващия хидроизолационен слой ... 


read more...»

Покрит непроходим плосък покрив
Print

Hidroizolacija ravne strehe zaščitena s prodcemПри полагането на финишен незащитен хидроизолационен слой (върху топлоизолацията), трябва да изберем хидроизолационна мембрана, която е UV устойчива. Тази мембрана се нуждае от защита от механични повреди, за да може да изпълнява своите функции по-дълго.  

Плоските непроходими покриви обикновено се покриват с чакъл, както и в системата на обърнат покрив, където хидроизолацията е защитена от топлоизолационните плочи от XPS, и сама по себе си е покривна система с дълъг експлоатационен срок.


read more...»

Балкони, лоджии
Print

Balkon z masivno ograjo, toplotna izolacija balkonaОсвен качественото изпълнение на хидроизолацията при балкони и лоджии, от огромно значение е и правилно проектираната топлоизолация. Ако топлоизолацията не е поставена добре, съществува опасност да се образуват топлинни мостове.

 

  


Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera