Saturday 15 August 2020  
   

Дебелина на топлоизолацията
Print

Тъй като ние не изграждаме или санираме жилищните и нежилищните сгради всяка година, е добре да се мисли за бъдещето СЕГА, възползвайки се от знанието, с което разполагаме към настоящия момент.

 

Минимални дебелини
- законово ограничение на потреблението на енергия

В съответствие с настоящото законодателство, позволеното максимално топлопреминаване е ограничено в зависимост от частта на сградата (фасада, покрив, конструкции в контакт със земята или студени помещения).

 

Препоръчителни дебелини
- за жизнен комфорт в нови или санирани сгради

Тъй като сградите се проектират и изграждат, за да бъдат използвани в продължение на десетилетия, препоръчително е поставянето на топлоизлоция с такава дебелина, която ще осигури приятно жизнено пространство както в много студените дни, така и в летните жеги, без да е необходимо използването на уреди и системи за климатизация. 

 

Нискоенергийни сгради
В близко бъдеще, в рамките на следващите няколко години, съгласно Европейското ръководство за ефективно използване на енергията, нисконергийните сгради ще станат единствена алтернатива. При проектирането на нови сгради, много хора вече избират това почти изцяло енергийно независимо решение.  Също така, санирането на вече съществуващи сгради с много ниска енергийна ефективност цели да намали до минимум енергийното потребление. При тези сгради, освен че е наложително поставянето на топлоизолация с достатъчно голяма дебелина, се изисква и прецизен проект и стриктно спазване на правилата за нискоенергийни и пасивни къщи.

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera