Friday 10 July 2020  
   

Студени и топли помещения
Print

Истинско предизвикателство е проектирането на сграда с комбинация от студени и топли помещения. При проектирането на нискоенергийни сгради, подобни решения е добре да се избягват, тъй като това би довело до образуването на твърде много топлинни мостове.

Кои сгради визираме?
Сграда с комбинация от студени и топли помещения е:

  • всяка жилищна сграда с неотопляемо мазе или студено таванско помещение,
  • сграда с открит или закрит паркинг под или над отопляемата част, а също и между отопляеми част,
  • сграда с вътрешни студени елементи, като например асансьорни шахти, сервизни шахти, стълбища, студени помещения в сградата или непосредствено до нея, входни пространства.

Нискоенергийни сгради

В случая на сграда с приблизително нулево енергийно потребление, студените пространства трябва да бъдат физически отделени от отопляемите пространства, с цел да се сведат до минимум топлинните загуби, предизвикани от топлинните мостове.
 Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera