Wednesday 18 September 2019  
   

FIBRANxps - накратко
Print
FIBRANxps -  топлоизолация с висока енергийна ефективност
FIBRANxps, тюркоазената топлоизолация от екструдиран полистирен е подходяща за широк кръг приложения, както в строителството, така и в  индустрията, благодарение на своите изключителни технически характеристики. В производството на продуктите FIBRANxps се използват газове, които нямат вредно влияние върху околната среда, и цялостният производствен процес отговаря на европейските изисквания за устойчиви материали.
 
FIBRANxps - широк кръг приложения
FIBRANxps създава ЕНЕРГИЕН ЩИТ, който защитава от екстремни температури и запазва физико-химичните си свойства дори и след като е бил подложен на дългосрочно натоварване, както и в условия на завишени нива на влажност. Топлоизолацията FIBRANxps се предлага както на плочи, така и на предварително готови съставни продукти - в комбинация с обикновен или водоустойчив гипскартон, бял циментов разтвор или керамични плочи.
 
FIBRAN - партньор, на когото можете да разчитате
FIBRAN прилага постоянни и строги процедури за контрол на качеството, като в същото време активно работи в развитието на нови продукти, в отговор на  пазарното търсене. Продуктите FIBRANxps притежават CE маркировка, което означава, че те са били подложени на тестове в съответствие с европейското законодателство и че качеството на производствения процес се наблюдава постоянно. В допълнение, FIBRAN има Европейски Технически Одобрения за конкретни приложения и за специфични продукти, за които е необходимо.
Експертите на FIBRAN са разработили технически детайли, ръководства и софтуер в помощ на архитекти и проектанти.
От Техническия Отдел на FIBRAN можете да получите експертен съвет и професионална консултация относно избора и приложението на конкретен продукт.
 
 


Код съгласно БДС EN 13164
Print

Означения в кода съгласно БДС EN 13164:

XPS – съкращение за ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН

EN 13164 – Европейски Стандарт: Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия

Ti – граници на дебелина T3 (+-1mm), T1 (-2+8mmза дебелини > 120mm)

CS(10Y)– декларирано ниво на якост на натиск при 10% деформация

DS(TH) – декларирана стойност за стабилност на размерите при температура 70°C и влажност 90%

DLT(i)5 – декларирано ниво на деформация при натоварване на натиск 40 kPa при температура 70°C

TRi [σmt] – декларирано ниво за якост на опън, перпендикулярно на повърхностите

WL(T)i – декларирано ниво за продължително водопоглъщане при пълно потапяне

WD(V)i – декларирано ниво за водопоглъщане чрез дифузия

λd – деклариран коефициент на топлопроводност

MU – число на дифузно съпротивление на водна пара

FTi – декларирано ниво за мразоустойчивост

                        Мерки за безопасност
Print

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД, в качеството си на оператор на предприятие с висок рисков потенциал, уведомява засегнатата общественост, че притежава Разрешително за експлоатация, издадено от Министерство на околната среда и водите на основание чл. 106 във връзка с чл. 104 от Закона за опазване на околната среда. Докладът за безопасност, както и информация за планираните мерки за безопасност и начини на поведение и действие в случай на авария са на разположение в Производствената база на фирмата, намираща се в гр. Русе, Източна промишлена зона, бул. Тутракан 100.

За контакти – тел. 082 / 84 64 60.  Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera