Monday 13 July 2020  
   

Каталози и брошури
Print

Каталозите и брошурите на FIBRAN са под формата на ръководства. 

Съдържащата се в тях информация не се съсредоточава изключително само върху самия продукт, а представя предимства и недостатъци на различните приложения, подпомагайки по този начин проектанти и изпълнители в изграждането на конструкции, които са енергийно ефективни, трайни и рентабилни.

Продуктов Каталог FIBRANxps 0100

"Продуктовият Каталог" представя техническа и продуктова информация относно различните видове топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен FIBRANxps. Строителните приложения са визуализирани със снимки, а в поясненията са дадени кратки технически препоръки и насоки.

Обърнат Плосък Покрив FIBRANxps 0111

Каталогът "Обърнат Плосък Покрив " представя основните принципи за изграждането на плосък покрив, който да има дълъг експлоатационен срок и висока топлоефективност. Редица конкретни приложения за плоски покриви са показани и описани с подробни технически детайли, като напр. тераса, градина на покрива, паркинг зона на покрива и др.

Фасада FIBRANxps 0130

Каталогът  "Фасада" е посветен на множество решения при фасадните системи, в които благодарение на твърдите фасадни плочи FIBRANxps се постига оптимална топлинна защита на сградата като цяло: от покриви, стрехи, балкони, стени, окачени фасади, цокли ... до приземни стени и подове.

Основи FIBRANxps 0150

Каталог "Основи" представя значението и различните варианти за осигуряване на топлинна защита на подземни строителни елементи. Показани са конкретни приложения с технически детайли в различни конструктивни елементи в контакт с почвата, като напр. зелен покрив, фасада цокъл; фундаментна стена, основи и приземна подова плоча; фундаментна плоча - фундаменти за нискоенергийни сгради.  Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera