Monday 13 July 2020  
   

Басейни
Print

Плувните басейни, подземните съоръжения за съхранение на вода и другите видове резервоари се нуждаят от защита срещу топлинни загуби.
Тази защита се осъществява с плочите FIBRANxps. Качествените характеристики на избраната топлоизолация зависят от очакваното експлоатационно натоварване. 
Топлоизолационните плочи с декларирано ниво за якост на натиск 300 kPa в общия случай са достатъчни за изолация на стените, за разлика от изискваните нива за якост на натиск при топлоизолация, която се полага под фундаментната плоча, които обикновено са по-високи и трябва да се направят точни изчисления от инженер конструктор.

Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация

Декларирано ниво за водопоглъщане чрез дифузия

Декларирано ниво за пълзене при натиск

Подходяща топлоизолация

FIBRANxps 300-L
Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация:
CS(10Y)300: минимум 300kPa
Декларирано ниво за водопоглъщане чрез дифузия:
WD(V)3: максимум 3 vol%
Декларирано ниво за пълзене при натиск:
CC(i1,i2Y)110: минимум 110kPa

FIBRANxps 400-L
Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация:
CS(10Y)400: минимум 400kPa
Декларирано ниво за водопоглъщане чрез дифузия:
WD(V)3: максимум 3 vol%
Декларирано ниво за пълзене при натиск:
CC(i1,i2Y)130: минимум 130kPa

FIBRANxps 500-L
Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация:
CS(10Y)500: минимум 500kPa
Декларирано ниво за водопоглъщане чрез дифузия:
WD(V)3: максимум 3 vol%
Декларирано ниво за пълзене при натиск:
CC(i1,i2Y)170: минимум 170kPaLatest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera