Friday 10 July 2020  
   

Изграждане на фундаментна плоча
Print

Изграждането на нискоенергийни и пасивни сгради изисква много високо качество на защита срещу топлинни загуби.  Този тип сгради се нуждаят от перфектна топлоизолация на цялата сграда, и образуването на топлинни мостове е абсолютно недопустимо. Изграждането на конструкция на основата на фундаментна плоча гарантира енергийно ефективна сграда с оптимизирани разходи..

Ивично фундиране или фундаментна плоча?

В случаите на жилищни сгради решението ЗА фундаментна плоча се взема лесно. Ключовите причини за това решение са по-малко изкопни работи, по-малко кофраж, опростено армиране, по-бързо строителство, но най-важната - перфектно изпълнена топлоизолация на  сградата в подземните й части. При всички случаи, изграждането на фундаментна плоча е оптималното решение при избора на вида основи.

Топлоизолация

За приложение под фундаментни плочи са подходящи само топлоизолационни продукти с достатъчно високи показатели за якост на натиск и с подходящо проектирани технически свойства, които да остават непроменени, дори и след дългосрочно натоварване, 

Изисквани технически характеристики:

  • CS(Y10) ≥ 400 kPa
  • WD(V) ≤ 3 vol.%
  • WL(T) ≤ 0,7 vol.%
  • декларирано ниво за мразоустойчивост FT2
  • плочи с оформяне на страничните ръбове (L)
  • гладка повърхност на плочите
  • препоръчват се плочи с по-големи размери


Топлоизолация на фундаментната плоча на практика
Print

Поставянето на топлоизолац;ионни плочи под фундаментната плоча на сградата осигурява отличен ЕНЕРГИЕНЩИТ. Поставянето на единен непрекъснат слой топлоизолация под фундаментната плоча предотвратява образуването на топлинни мостове и загуби на топлина, същевременно осигурява солиден елемент, който служи за акумулиране на вътрешна топлина.
 

Пример: топлоизолация под фундаментна плоча с  FIBRANxps 400-L.

 


Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera