Friday 10 July 2020  
   

Основи
Print

Изглежда необичайно да се полага топлоизолация върху бетонната маса, като напр. основи, които нямат пряк контакт с помещение. Бетонната маса, която ефикасно акумулира както студ, така и топлина, също влияе на енергийния баланс на сградата. Основите на едноетажна къща имат по-голямо влияние от по-дълбоките основи в земята, която е с по-висока топлинна устойчивост. Т. е. плиткофундираните сгради имат нужда от топлоизолация в основите повече, отколкото сградите с дълбоко фундиране. 

Топлоизолацията, която може да намери приложение в земята, трябва да има висока якост на натиск и изключително ниски нива на водопоглъщане.

Изисквания към техническите характеристики

Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация:CS(10\Y)300

Декларирано ниво за водопоглъщане чрез дифузия:WD(V)3

Нискоенергийни сгради

При нискоенергийните сгради, се препоръчва изолацията на цялата сграда, която включва и всички елементи на основите. Топлоизолация с много високи показатели за якост на натиск се изисква за приложение под основите при ивично и точково фундиране, в следствие на точковото или линейно концентриране на натоварване. За да се вземе правилно решение, е необходимо мнението на инженер конструктор. При нискоенергийните сгради проектантите определено предпочитат решението с фундаментна плоча - по-ефективно от гледна точка на разходите и с по-малка сложност на изграждането. Фундаментната плоча е предпочитана и защото дава възможност за топлоизолация без топлинни мостове. Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera