Monday 13 July 2020  
   

Подземно строителство
Print

Конструкциите под нивото на земята са защитени от навлизането на вода и влага чрез подходяща изолация, която от своя страна трябва да бъде защитена срещу механични повреди.

Ако се стремим да защитим подземните помещения от топлинни загуби и да предотвратим образуването на топлинни мостове, както и да осигурим защита  против замръзване на почвата под конструкцият , то тогава оптималната защита се постига чрез поставянето на специални топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен FIBRANxps. В разпоредбите за приложение в отделните конструкции са предписани минимални изисквания спрямо характеристиките на топлоизолационните плочи (якост на натиск, водопоглъщане, мразоустойчивост и т.н.).

Минимални изисквания към техническите характеристики:

Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация: CS(10Y)300: мин..300kPa
Декларирано ниво за влагопоглъщане чрез дифузия: WD(V)3: максимум 3 vol%
Декларирано ниво за пълзене при натиск: CC(i1,i2Y)110: минимум.110kPa

Конкретният вид изолация се избира от инженер-конструктора в зависимост от очакваното натоварване.

Какво печелим при използването на защита с FIBRANxps?

ЕНЕРГИЕНЩИТ за сградите

  • поддържа топлинната устойчивост на конструкциите
  • предотвратява температурните промени в помещенията, и същевременно 
  • защитава хидроизолацията срещу повреди

ЕНЕРГИЕНЩИТ за платформи, пътища, железопътни линии, самолетни писти, инфраструктурни съоръжения

  • предотвратява замръзване в почвата, което в противен случай би довело до разрушаване на конструкцията или пътната повърхност,
  • предотвратява движения в зоната на фундамента, 
  • предотвратява повреди в канализационната система или подземните съоръжения, които може да настъпят поради замръзване на почвата, особено в зони, където почвата е постоянно влажна,
  • предотвратява повредите на покрити с настилка/ павирани пътеки, наземни платформи, които може да настъпят поради замръзване на земята под тях. 


Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera