Friday 10 July 2020  
   

Индустриален под
Print

Изискванията към изграждането на индустриални подове са изключително високи - особено по отношение на тяхната повърхност, която трябва да бъде абсолютно гладка и равна. Опитните професионалисти в изграждането на индустриални подове работят с голяма прецизност, така че да не се получат хлътвания по-късно, като резултат от пренатоварване или неподходяща товароносеща основа. Изборът и прецизното поставяне на топлоизолацията при индустриалните подове са от извънредна важност. 

Топлоизолация на индустриални подове

Конкретният вид топлоизолация FIBRANxps, който ще бъде приложен като ЕНЕРГИЕНЩИТ при изключително натоварени индустриални подове, се избира от инженер конструктор, който отчита очакваното натоварване на пода. Топлоизолационните продукти, предназначени за тежки товари, имат определена якост на натиск (при 10% деформация) от 300 до 700 kPa. Плочите се произвеждат с оформяне на страничните ръбове профил L , благодарение на което те могат да се използват за еднослойна топлоизолация. Те се поставят с разминаване на фугите, така че да се получи компактен слой взаимносвързани плочи. Преди армирането и изливането на бетона, се поставя уплътнителна мембрана. Ако в същото време се изисква защита против ударен шум, избираме фолиото от експандиран полиетилен FIBRANxpe, предотвратяващо ударния шум и поемащо и функциите на уплътнителна мембрана. 
 

Поставяне на топлоизолацията

Преди полагането на твърдите топлоизолационни плочи, възможно е да е необходимо предварително изравняване на основата, върху която ще се поставят, защото често при изграждането на тези основи не се работи с достатъчна прецизност. С цел да се избегне появата на евентуални грешки като следствие от факта, че основата от подложен бетон не е достатъчно равна, тази основа трябва първо да се изравни с тънък слой фин пясък, така че подовите топлоизолационни плочи FIBRANxps да се поставят равномерно по основата, преди да бъдат натоварени с товароносещата бетонна плоча. 

Изграждане на товароносещата бетонна плоча

Върху топлоизолацията се поставя фолио, над което се монтира армировката. Товароносещата подова плоча изисква работни фуги - дилатационни връзки, които се оформят със специални елементи и профили, позволяващи движение по дължина. По този начин не се възпрепятстват движенията в следствие на приплъзване и притискане на бетона върху топлоизолацията. Дилатационните фуги се попълват с подходяща гъвкава издръжлива лента или фугопълнител. Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera