Friday 10 July 2020  
   

Високонатоварен под
Print

Извънредно натовареният под се изгражда като плоча в основи или плоча на приземен етаж. Подът се нуждае от топлоизолаци, ако сградата е климатизирана (отоплява се и се охлажда) или ако в сградата се помещава производство, което генерира свръхнагряване. Вследствие на точковото и концентрираното натоварване изолацията се полага под конструкцията на плочата (плоча в основи или плоча на приземен етаж). В зависимост от предполагаемото натоварване на пода, конструкторът избира типа топлоизолация FIBRANxps, предназначена за топлинна защита на високонатоварени подове. При изолациите, предназначени за високо натоварване, типът продукт съдържа в наименованието си декларираната якост на натиск - от 300 до 700 kPa, което отговаря на натоварване от 30 до 70 тона на квадратен метър.

Изолационните плочи се произвеждат с оформяне на страничните ръбове профил L, поради което топлоизолацията спокойно може да се постави в един слой. Плочите се поставят с разминаване на фугите, така че да се получи компактен слой взаимносвързани плочи. Преди армирането и изливането на бетона, се поставя уплътнителна мембрана. Ако в същото време се изисква защита против ударен шум, избираме фолиото от експандиран полиетилен FIBRANxpe, предотвратяващо ударния шум и поемащо и функциите на уплътнителна мембрана. 

FIBRANxps плочите за топлоизолация на под осигуряват дълготрайна топлоизолационна ефективност, тъй като благодарение на затворената клетъчна структура, дори и евентуално наличие на влага не влошава по никакъв начин декларираните технически характеристики.

Топлоизолация на подове с различни натоварвания. 

под на подземни помещения

под подподово отопление

под басейни

индустриален под

под плоча в основи

паркинг зони

хладилни складови помещения

пътни площи

железопътни линии

мостове

самолетни хангари

части от самолетни писти

Бележка:

В зависимост от очакваното натоварване, конструкторът избира необходимия тип продукт. 

 

Правилната топлоизолация
FIBRANxps300-L

FIBRANxps400-L

FIBRANxps500-L

FIBRANxps600-L

FIBRANxps700-LLatest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera