Monday 13 July 2020  
   

Таван над студени пространства
Print

Ефективен енергиен щит на таванната конструкция зависи от вида на топлоизолацията и правилната последователностна всички съставни слоеве. Таванната конструкция изисква топло- и шумоизолация, в зависимост от конкретното място и от климатичните условия, а също и допълнително фолио за осигуряването на балансирано влагопреминаване.

Плоча над подземни пространства

Допълнителна топлоизолация се поставя на на тавана, а също и на стените на студеното подземно помещение, когато искаме оптимално да понижим топлопреминаването между студеното подземно пространство и отопляваните жилищни площи.  В случаите на нискоенергийни сгради, подобен топлинен мост трябва да бъде премахнат, ако не са взети мерки за това по-рано във фазата на проектирането. Завършващият слой се полага с подходящата ETICS система, както представяме във "вътрешна изолация".

Таван над отворено пространство

Таваните над отворени пространствени форми са част от фасадата на сградата, следователно те обичайно са топлоизолирани с ETICS фасадна система (фасада със завършващ слой мазилка). Използват се твърди топлоизолационни плочи FIBRANxps ETICS, които могат да бъдат поставени заедно с изграждането на таван на бетонната плоча, на принципа на оставащия кофраж, или заедно с оформянето на останалата част от фасадата на сградата.

Таван над отворени (паркинг) пространства

Таванът над отворени пространства се изолира с топлоизолация FIBRANxps ETICS, покрита с лепилно-шпакловъчен слой, армиран с мрежа, и покрит с допълнителен тънък слой шпакловка и завършващ слой, следвайки процедурата за измазана фасада с тънкослойна мазилка. Преди това, плочите FIBRANxps ETICS се залепват към тавана с лепилен разтвор или се закрепва със специални дюбели.

Подходяща топлоизолация

FIBRANxps ETICS GF – изолация на таван

FIBRANxps 300-I – изолация на под

FIBRANxpe – уплътняващо фолио и изолация против ударен шум

Детайл 1

Изолация на студени подземни пространства, граничещи с отопляеми площи в сграда; външна изолация с FIBRANxps ETICS на конструкция на под на отопляемо помещение, намиращо се над отворено пространство

Детайл 2

Топлоизолация на таван, стени и колони на напр. студени подземни пространства и отворени паркинг площи, под отопляваните части на сградите, с FIBRANxps ETICSLatest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera