Friday 10 July 2020  
   

Вътрешна изолация
Print

Топлоизолация между отоплявани пространства

Освен осигуряването на изискваната бариера за топлината, при избора на материал се взема предвид и действието като акустична защита (междуетажни плочи, преградни стени).

Обикновено няма съмнение по отношение на начина на полагане на изолацията в този тип приложение. Въпросите възникват винаги, когато топлоизолацията се полага от топлата страна на сградата.

Топлоизолация между отопляеми и неотопляеми зони /топли и студени пространства/

Вътрешната топлоизолация по повърхности, които граничат с неотоплявани/студени помещения или с въздуха отвън, действа като вътрешен щит за топлината. За да се постигне възможно най-добрата топлоизолационна ефективност, трябва да се познават най-малко основните принципи на строителната физика (правилата за вътрешна изолация). Вътрешната изолация намира приложение при покриви, стени, граничещи със студени пространства, подове или тавани, граничещи с неотоплявани пространства или със земята... 

В кои случаи топлоизолацията трябва да бъде поставена от вътрешната страна?

  • когато точно определена температура трябва да бъде поддържана постоянно с минимални отклонения (хладилни складове, плувни басейни и т.н. …),
  • ако помещенията се използват от време на време или само през част от денонощието, и акумулираната в сградата топлина е безполезна (офиси, училищни сгради...),
  • ако искаме да изолираме само определени зони или пространства, които са в непосредствен контакт с неотопляеми пространства или зони,
  • ако топлоизолацията не може или не трябва да се постави от външната страна,
  • ако допълнителна топлоизолация не може или не трябва да се постави от външната страна.

Жизнен комфорт благодарение на вътрешната топлоизолация 

  • Тъй като температурата на повърхността на изолираната от вътрешната страна стена е приблизително същата като температурата на въздуха, не се чуства циркулация на въздуха в помещението, и следователно за постигането на равномерен топлинен комфорт температурата на въздуха може да бъде с няколко градуса по-ниска, в сравнение с тази в сградите с външна изолация. Само няколко сантиметра топлоизолация са достатъчни за тази цел. 
  • Изолацията може да остане видима, покрита със слой мазилка или в конструкция с гипскартон. Изборът на тип продукт зависи от избрания завършващ слой. 

XPS изолация – където другите изолации не успяват

Някои от  “новите решения” за приложенията на специалната изолация от XPS, като например обърнатите плоски покриви или изолацията в основи, където топлоизолацията защитава хидроизолацията, сега вече се приемат за даденост. Въпреки всичко, вътрешното приложение на топлоизолацията трябва да бъде внимателно ппроектирано, тъй като трябва да се отчетат всички обстоятелства - климатични условия, елементи на конструкцията, т.н. и да се преценят всички възможни недостатъци, които могат да се проявят при вътрешно приложение.  Екструдираният полистирен FIBRANxps е един от малкото топлоизолационни продукти за изолиране на отопляеми пространства от вътрешната страна с най-висока ефективност. Това приложение трябва да бъде изпълнено по детайл на системата за комплексна топлоизолационна система със завършващ слой мазилка /ETICS фасада/.  Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera