Friday 10 July 2020  
   

Фасада с вградена топлоизолация в конструкцията
Print

Голямото предимство на прилагането на топлоизолация от в XPS при фасада с вградена топлоизолация и при окачена фасада е фактът, че не е необходимо да се осигури вентилационен слой. Фасадната стена с вградена топлоизолация е или по-тънка или вътрешното пространство може да се оползотвори с поставянето на изолация с по-голяма дебелина.


Видимата външна зидария (тухли или декоративен камък) трябва да бъде свързана с вътрешната стена с помощта на специални скоби, минаващи през плочите FIBRANxps MAESTRO-L.

Предимства на топлоизолационните плочи FIBRANxps MAESTRO-L

  • Тъй като изолацията FIBRANxps не изисква вентилационен слой, фасадният елемент може да бъде с най-малко 4cm по-тънък, което означава, че може да се положи топлоизолация с по-голяма дебелина, увеличавайки по този начин топлинната ефективност на фасадата. 
  • Тъй като няма циркулация на въздух между тухлената стена и топлоизолацията, тухлите могат да се считат за част от топлоизолационния слой на фасадата.
  • Не е необходима защитна мембрана срещу вятър, която задължително присъства при вентилираната система с вата. 
  • Топлоизолационните плочи FIBRANxps MAESTRO-L са с размери, които дават възможност за бързо вграждане. Благодарение на оформянето на страничните ръбове, топлоизолационните плочи могат да бъдат поставени плътно по начин, при който се предотвратява образуването на топлинни мостове. 

 

 • Допускането на топлинни мостове при този тип фасади с вградена топлоизолация е често срещана грешка. Топлинните мостове може да се образуват при цокъла, при видими бетонни плочи, около прозорци и врати... Важен момент е изграждането на фундамент за фасадата с вградена топлоизолация - поради изключителното си тегло, фасадата с вградена топлоизолация изисква стабилен и здрав фундамент и товароносещи елементи при местата на свързване с бетонните плочи. С оглед предотвратяване на по-големи топлинни мостове, тези бетонни елементи трябва да бъдат топлоизолирани, например чрез използване на топлоизолационна система със завършващ слой мазилка. (FIBRANxps ETICS BT).

     Latest News... (Read all the news)

    03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

  Продукти

  Информация

  Технически съпорт

  Галерия снимки


  Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera