Monday 13 July 2020  
   

Външна комплексна фасадна система за топлоизолация (ETICS)
Print

FIBRANxps ETICS фасада – идеалният ЕНЕРГИЕН ЩИТ 

Обикновено фасадата представлява най-голямата по площ част от "опаковката" на сградата. Затова и проектантите и собствениците имат специално отношение към фасадата, не само по отношение на естетичната визия, а също и спрямо техническото съвършенство на фасадата в качеството й на устойчива топлоизолационна опаковка на  сградата.

Издръжливостта на фасадната повърхност и дълготрайната топлоизолационна ефективност на фасадната конструкция зависят от избора на топлоизолация и от правилното изпълнение на избраната фасадна система. 

Топлоизолираната контактна фасада със завършващ слой мазилка, позната сред специалистите като ETICS фасада (Външна Комплексна Топлоизолационна Система) , е най-често прилаганата фасадна система в Европа. Повечето изолационни материали могат да бъдат използвани в този тип фасадна система като топлоизолация, но трябва да се провери доколко цялостната система със съответния материал е подходяща.

Понастоящем съществуват няколко FIBRANxps ETICS фасадни системи с топлоизолация, произвеждана от компанията FIBRAN, които са получили съответните сертификати за Европейско Техническо Одобрение. 

Фасадна система FIBRANxps ETICS

Новата производствена технология за продуктите FIBRANxps ETICS гарантира на фасадната система:

  • балансирана паропропускливост,
  • дълготрайна енергийна ефективност на фасадната опаковка, тъй като изолационните качества на продуктите не се променят с времето, нито в условията на влага,
  • дълготрайна цялост на топлоизолираната фасада, която е устойчива на механични повреди - удари, градушки (якостта на натиск на фасадната изолация от XPS е поне 4 пъти по-висока от тази на EPS и до 8 пъти по-висока от тази на фасадните вати),
  • пожароустойчивост на системата FIBRANxps ETICS: B, s1, d0,
  • топлоизолирана фасада без топлинни мостове, благодарение на оформянето на страничните ръбове на плочите,
  • възможност да се постави изолацията в кофража на хоризонтални елементи, тавани, стрехи, балкони, противоземетръсни шайби... (като оставащ кофраж)
  • възможност да се изпълни по индивидуален проект за дизайн на фасадната повърхност чрез произвеждане на специални елементи от XPS ...

FIBRANxps ETICS също така се използва за предотвратяване на топлинни мостове при отворите на врати и прозорци, прилага се на балкони и парапети на балкони, колони, пиластри, а също и при стрехи и висящи елементи. Освен това, FIBRANxps ETICS е задължителният избор на топлоизолация за цокъла на сградата.

Качеството на FIBRANxps ETICS  фасадната система е доказано с Европейско Техническо Одобрение - ETA (European Technical Approvalсъгласно ETAG 004.Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera