Friday 10 July 2020  
   

Реконструкция на скатен покрив
Print

Когато се пристъпи към реконструкция на скатния покрив, независимо от причините, почти задължително е да заменим или увеличим топлоизолацията. Покривът може да бъде обновен чрез цялостна подмяна на всички слоеве, или може да бъде ремонтиран частично само от външната или вътрешната страна. Ние може да забележим, че нещо не е наред с покрива още през първата зима или първото лято, без да е нужно да наблюдаваме консумацията на енергия. Топлинните мостове могат да се забележат по скатния покрив при снежна покривка; но и през лятото, и през зимата топлинните мостове се отразяват на количеството енергия за охлаждане и отопление. Тъй като скатният  покрив представлява една огромна площ, която е в пряк контакт с външната температура, качеството на покрива, т.нар. пета фасада, играе решаваща роля в осигуряването на комфортна жизнена среда в таванските помещения.  

Симптоми и различни причини за неправилно изолиран покрив:

1.   Топло през лятото, студено през зимата

  • Топлоизолационният слой е твърде тънък
  • Паронепропускливото фолио е поставено от външната страна, запазвайки по този начин влагата вътре в конструкцията и провокирайки по-висока топлопроводност на конструктивните елементи.
  • Пароизолационният слой (плътно поставени плочи, дървени плоскости...) е положен от външната страна. Влагата се задържа в конструкцията, причинява повреди и същевременно намалява ефективността на топлоизолацията.
  • Паропропускливо фолио е поставено от вътрешната страна, не са застъпени и запечатани слоевете фолио, или фолиото е било увредено по време на монтажа или целенасочено е продупчено при монтажа на допълнителни елементи, а не е допълнително уплътнено около тях. Циркулацията на въздуха увеличава топлинния поток. 

2.   При вятър температурата на въздуха се променя относително бързо

  • Не е поставено външно защитно фолио срещу вятър.
  • Външното защитно фолио срещу вятър не е застъпено и запечатано. 
  • Паропропусклива мембрана е поставен само частично между ребрата (при дъсчена обшивка между ребрата, които остават видими). 
  • Пароизолационна бариера или бариера, забавяща проникването на парите (долното фолио) не е поставено, или не е запечатано.

Следващата стъпка е вземането на решение за реконструкция на покрива Ако се предприеме реконструкция, то следва да се спазят стриктно правилата, които важат при новите сгради. Ако искаме да обновим покрива само от едната страна, трябва да се пригодят към съществуващата ситуация. Ето някои предложения относно стъпките, които трябва да се направят за обновяването или реконструкцията на покрива. 

Вътрешни или външни ремонтни работи?
Решението ни до голяма степен зависи от състоянието на  покривното покритие. Ако това покритие трябва да се подменя, полагането на топлоизолацията определено трябва да се извърши от външната страна, но в същото време е полезно да се провери качеството на цялата покривна конструкция.  

Ако покривното покритие не се нуждае от подмяна, и покривната конструкция е дървена, е по-добре ремонтните работи да се извършат отвътре. По този начин ние можем да повлияем върху балансираната паропропускливост на покривната конструкция от  вътрешната страна. Друго предимство е, че ремонтните работи не зависят от времето и климатичните условия и може да се правят постепенно.  Ако използваме плочите FIBRANxps ETICS, поставянето им се извършва без  допълнителна под-конструкция.

Реконструкция на скатен покрив от вътрешната страна Покривът допълнително се изолира от вътрешната страна с топлоизолационни плочи FIBRANxps ETICS, по системата за ETICS фасада. Плочите се закрепват върху съществуващите облицовки или направо върху ребрата, ако първо искаме да отстраним облицовките. Плочите се закрепват с анкери, покриват се с фасаден лепилен разтвор, в който се поставя фасадна мрежа, и след това се покрива с още един слой лепилен разтвор. По този начин се образува около 3 mm защитен слой, който се изравнява и заглажда с гипсова шпакловка и се нанася боя или латекс. Връзките между топлоизолираните повърхности и другите елементи от конструкцията (вътрешни стени, колони) се запълват с постоянна еластичен пълнител. Преди нанасянето на шпакловката, е препоръчително да се укрепят връзките, с цел да се избегне образуването на видими пукнатини.

Реконструкция на скатен покрив от външната страна Ако се добавя топлоизолация от външната страна, на първо място трябва да се провери непропускливостта на вътрешната пароизолационна бариера (вътрешното фолио).

Керемидите, летвите и вторичното покритие се отстраняват първо. Ако е необходимо, се поставя допълнително гъвкава топлоизолация (напр. минерална вата) между ребрата. Плочи FIBRANxps MAESTRO се полагат върху ребрата и после постепенно се покриват с вторичното покритие (хидроизолационно паропропускливо фолио), и се закрепват с напречни летви, за да се осигури път за вентилация на въздуха. Подкеремидената скара се закрепва след това, и най-накрая се поставят керемидите. Чрез осигуряването на отлична непрекъсната вентилация по цялата повърхност се постига изключително ефективна топлоизолация на покрива. Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera