Friday 10 July 2020  
   

Скатен покрив с масивна конструкция
Print

Най-висока топлоизолационна ефективност при скатните покриви с масивна конструкция може да се постигне благодарение на покривната топлоизолация FIBRANxps. Конкретният вид на изолацията зависи от мястото на приложение на топлоизолацията и от типа на самата покривна конструкция.

Външна топлоизолация

Топлоизолационните плочи FIBRANxps MAESTRO се закрепват направо върху конструкцията. Те се закрепват заедно с поставянето на допълнителната дъсчена обшивка или подкеремидената конструкция (скара), която осигурява вентилацията на покрива.
Дългите топлоизолационни плочи FIBRANxps MAESTRO могат да бъдат произведени с оформяне на страничните ръбове с профил  D за по-лесен монтаж. Такова оформяне на страничните ръбове предотвратява появата на топлинни мостове. Еднослойното поставяне на топлоизолационните плочи е достатъчно. Ако е необходима изолация с по-голяма дебелина или начинът на закрепване на плоскостите го изисква, може да се изпълни двуслойно поставяне на топлоизолационните плочи.

Благодарение на изключителната товароносимост на изолационните плочи, допълнителна товароносеща покривна конструкция не е нужна. Вследствие на възможните повреди на покривните керемиди и навлизането на дъждовна вода през местата на свързване между керемидите в условията на вятър, препоръчително е поставянето на хидроизолационна паропропусклива мембрана върху дъсчената обшивка.

Топлоизолацията на покрива се свързва с изолацията на стрехите и фасадите, за да се предотвратят топлинните мостове.

При покриви с по-малък наклон, особено в зони със силни ветрове, покривните керемиди могат да бъдат зелепени направо върху топлоизолацията. Още...

Скрит покривен улук, надзид, било на покрива
Чрез поставянето на топлоизолационни плочи FIBRANxps се предотвратява образуването на топлинни мостове, дори и в тези най-трудни и взискателни детайли като скрити покривни улуци, надзид, стреха… Техническите детайли показват различни изпълнения на отделни елементи от масивен скатен покрив.

Вътрешна топлоизолация…само ако това е единствено възможна алтернатива

При избора да поставим топлоизолацията от вътрешната страна при при скатен покрив с масивна конструкция, необходимо е да сме наясно с всички трудности и недостатъци, произтичащи от изолирането на масивни елементи от вътрешната страна.Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera