Friday 10 July 2020  
   

Скатен покрив
Print

Топлоизолацията на скатен покрив трябва да бъде проектирана и изпълнена с голяма прецизност. Покривът е онази част от сградата, която е в най-голяма степен изложена на въздействието на климатичните условия, с много голяма повърхност, следователно прецизноста на изпълнението ще носи ползите си в дългосрочен план, но също и евентуално допуснатите грешки ще се забележат едва по-късно. Изборът на топлоизолация, съставът и подреждането на слоевете зависят от вида на конструкцията.  

FIBRANxps- топлоизолация на скатен покрив

poševna streha, MAESTROМасивна покривна конструкция

(усилена стоманобетонна плоча или масивни покривни панели)
Топлоизолацията на масивна покривна конструкция се полага от външната страна, но е възможно и осъществяването на комбинирана изолация  – частично от външната страна и частично от вътрешната. В случай, че единствено възможното решение е поставянето на топлоизолацията от вътрешната страна, непременно преди това трябва да се потърси съвет на специалист .

Дървена покривна конструкция

При този тип конструкция намира приложение комбинация от топлоизолационни материали: гъвкава топлоизолация се поставя между твърдите конструктивни елементи, с цел да се избегне образуването на топлинни мостове. Ако допълнителна изолация е необходима, твърди топлоизолационни плочи като FIBRANxps могат да се добавят както под, така и над  наклонените покривни греди /ребрата/.Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera