Friday 10 July 2020  
   

Ремонт на плоски покриви, тераси
Print

Независимо дали покривът е над отопляеми или неотопляеми пространства, основната роля на покрива е винаги една и съща:

Плоският покрив се нуждае от дълготрайна защита срещу водни течове. 

Покривите, които са били изградени без защита на хидроизолационната мембрана,  са били изложени на въздействието на UV лъчи и механични повреди. Освен това, температурните разлики имат значително отражение върху издръжливостта на повечето хидроизолационни материали. Следователно, включително и в случаите на ремонтни работи и поправка на плоски покриви, за препоръчване е да изберем една от системите за ПЛОСКИ ПОКРИВИ.


Видът на ремонтните работи или надграждане се избират в съответствие със следното:

  • покривът тече,
  • покривът няма достатъчно топлоизолация,
  • накллонът на покривната повърхност е твърде малък, за да може да осигури подходящо водоотвеждане,
  • бихме искали да напровим полезна проходима площ/тераса.

Обикновено решението за ремонт е продиктувано от всички гореизброени причини.

Няколко са нужните стъпки ПРЕДИ ремонтните работи:

1. Внимателна проверка на съществуващото положение:

- проверка на състава на съществуващия покрив,

- проверка на вероятността за наличие на влага в топлоизолацията,

- проверка на водонепропускливостта на хидроизолационния слой,

- проверка на наклона и водотвеждането,

- установяване на вероятни неизолирани зони,

- проверка на изпълнението на крайните/периферните зони на покрива.

2. Необходимо е уточняването заедно с инвеститора на бъдещото предназначение на покрива и планирането на подходящите ремонтни работи.

3. В случай на очаквано повишено натоварване на конструкцията, трябва да се направи консултация с инженер конструктор.

4. Изборът на вида на ремонтните работи трябва да бъде направен професионално. 

Някои аспекти при планирането на ремонтните работи

  • В случай, че покривът тече, много вероятно е да не бъде достатъчно, ако само хидроизолационният слой се ремонтира. Водата вече веднъж е навлязла в топлоизолационния слой, и, ако тази топлоизолация не е изпълнена с XPS, топлоизолацията е поела влага и топлоизолационните й свойства са се влошили или загубили в областта под хидроизолационния слой. В подобни случаи топлоизолационният слой трябва да се отстрани и трябва да се вземе решение относно последващите ремонтни работи. Може да се направи избор между ОБЪРНАТ ПОКРИВ или DUO ПОКРИВ. При ремонт на по-стари сгради, в случай, че бетонът за наклон трябва да се подмени, можем да изберем един от покривите FIBRAN OPTIMO.
  • Ако покривът се нуждае само от допълнителна топлоизолация, проверяваме качеството на хидроизолационния слой и избираме PLUS покрив.
  • Ако само хидроизолационният слой се нуждае от ремонт, реновираната покривна повърхност се надгражда със системата за ОБЪРНАТ покрив  и по този начин се постига PLUS покрив. 
  • Ако качеството на топлоизолационния материал на съществуващия покрив е все още добро, но наклонът на повърхността не е подходящ, се монтират леките плочи за наклон FIBRANxps INCLINE, след което се полага хидроизолационния слой, и след това се защитава със системата на ОБЪРНАТ покрив. 
  • При подмяна на бетона за наклон, натоварването от покривната градина може да се компенсира с леки плочи за наклон FIBRANxps INCLINE (OPTIMO или DUO система за плоски покриви).
  • Когато покривната повърхност е предназначена за преминаване на хора и превозни средства, се спираме на покривна система за ОБЪРНАТ покрив se  или DUO покрив, с поставянето на товароносещата топлоизолация FIBRANxps. Конкретния вид на изолацията се препоръчва от инженер конструктора. 


Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera