Friday 10 July 2020  
   

PLUS ПОКРИВ- Ремонт и надстрояване на съществуващ покрив
Print

По време на ремонт и саниране на съществуващ класически плосък покрив поставянето на допълнителна топлоизолация не изисква сложни строителни дейности. На първо място се проверява качеството на съществуващата хидроизолационна мембрана и отводнителна система и, ако е необходимо, се извършва саниране. Тогава се поставят плочите FIBRANxps и елементите на отводнителната система и се продължава според изискванията на специфичния завършващ слой. При изчисленията на топлотехническата ефективност на покрива дебелината на съществуващата стара топлооизолация може да се вземе предвид, но стойностите трябва да се коригират. Полезно е да се провери текущото състояние на топлоизолацията и количеството влага под съществуващата хидроизолационна мембрана. PLUS покрив наричаме съществуващ класически плосък покрив, който е ремонтиран и саниран,  което включва и поставянето на допълнителна топлоизолация.PLUS ПОКРИВ- Ремонт и надстрояване на съществуващ покрив
Print

Съществуващият плосък покрив, с поставена по-малка дебелина на топлоизолацията, може да бъде ремонтиран и с поставянето на допълнителен слой топлоизолация да постигне по-добра енергийна ефективност, 

FIBRANxps 300-L плочи с пододяща дебелина се поставят над съществуващия хидроизолационен слой are placed over the existing waterproofing layer, then two-level water drainage is carried out, using the same method as with inverted roofs, and then finishing layers are executed, according to our plans. Some hints can be found on “inverted roofs” page.

Състав на PLUS покривите

Съществуващ състав:

  • пароизолация върху плочите за наклон,
  • топлоизолация,
  • хидроизолационен слой

PLUS надграждане

  • топлоизолация FIBRANxps 300-L с подходяща дебелина,
  • надграждането зависи от завършващите слоеве и предназначението на площта на покрива.

 

Предупреждение:

Директно надграждане на покрива може да се извърши само при условие, че хидроизолационната мембрана е здрава и наклонът на покрива е подходящ. В противен слбучай, първо е необходимо да се извършат съответните ремонтни работи.

.

По време на ремонт и саниране на съществуващ класически плосък покрив, поставянето на допълнителна топлоизолация не изисква сложни строителни дейности. На първо място се проверява качеството на съществуващата хидроизолационна мембрана и отводнителна система и, ако е необходимо, се извършва саниране. Тогава се поставят плочите FIBRANxps и елементите на отводнителната система и се продължава според изискванията на специфичния завършващ слой. При изчисленията на топлотехническата ефективност на покрива дебелината на съществуващата стара топлооизолация може да се вземе предвид, но стойностите трябва да се коригират. Полезно е да се провери текущото състояние на топлоизолацията и количеството влага под съществуващата хидроизолационна мембрана. PLUS покрив наричаме съществуващ класически плосък покрив, който е ремонтиран и саниран,  което включва и поставянето на допълнителна топлоизолация.Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera