Monday 13 July 2020  
   

OPTIMO ПОКРИВ – Оптималното строително решение за плосък покрив
Print

Оптимално изграждане на плоския покрив - OPTIMO покрив

OPTIMO покривите са плоски покриви с оптимален състав, с поставени изолационни плочи FIBRANxps INCLINE за наклон вместо традиционния бетон за наклон. ЗАЩО?

В процеса на проектирането и обновяването на плоски покриви и тераси, могат да възникнат следните трудности:

  • При ремонт и обновяване на плоски покриви по системата на обърнат плосък покрив не се препоръчва пренатоварване на конструкцията.
  • При ремонт на съществуващи проходими тераси е трудно да се осигури достатъчна дебелина на топлоизолацията, поради ограничения във височината.
  • Покривите на нискоенергийни и пасивни сгради, по-специално зелените покриви, които са част от устойчивото строителство, увеличават дебелината и тежестта на цялата покривна конструкция.

OPTIMO покривът дава едно усъвършенствано решение за плоски покриви:  вместо бетон за наклон, се вгражда специален елемент в покрива: топлоизалационните плочи FIBRANxps INCLINE.

Предимства от използването на топлоизолационните плочи за наклон FIBRANxps INCLINE:

 

•   Натоварването на покрива се намалява с цялата тежест на бетона за наклон, която грубо е равна на натоварването от всички завършващи слоеве на непроходими, проходими и екстензивни зелени обърнати покриви.

•   Увеличава се топлоизолационната способност или общата дебелина на топлоизолацията се намалява. Топлоизалационните плочи за наклон FIBRANxps INCLINE допринасят за топлоустойчивостта на покрива, което трябва да се отчете при проектиране на дебелината на необходимата топлоизолация.  

•  Намаленото натоварване на покрива повишава сигурността при земетресения. 

Наклонът на плоските покриви OPTIMO се постига с леки, тънки и енргийно ефективни изолационни наклонени плоскости FIBRANxps INCLINE.

Забележка:

Битумни хидроизолационни слоеве:


В случате, когато хидроизолационният слой е битумна мембрана, първият слой е самозалепващ и се монтира върху FIBRANxps INCLINE, тъй като не се резрешава употреба на открит огън в близост до полистиреновите плочи.

PVC хидроизолационни слоеве:


Поради наличието на хлориди при употребата на PVC хидроизолационна мембрана, е необходимо да се постави подходящ разделителен слой (напр. геотекстил) между мембраната и полистиреновите плочи.


 


Леки, тънки плочи за наклон
Print

Леките топлоизолационни плочи за наклон  FIBRANxps INCLINE се използват вместо тежки и често твърде дебели слоеве бетон за наклон.

Топлоизолационните плочи за наклон FIBRANxps INCLINE и предимствата на този продукт в практиката

  • намалява натоварването на покрива с цялата тежест на бетона за наклон. При средна дебелина от 10 cm намаленото натоварване е прибл. 200 kg/m2,
  • намалява дебелината на елемента, даващ наклон, тъй като началната дебелина на топлоизолационната плоча за наклон FIBRANxps INCLINE е напр. 1 cm, докато минималната начална дебелина на бетона за наклон е между 4 и 5 cm.
  • увеличава допълнително топлоустойчивостта на покрива, която трябва да се вземе предвид при проектиране на дебелината тна топлоизолационния слой. 

Дори при наличието на една причина само за поставянето на плочите за наклон FIBRANxps INCLINE, те дават всички изброените ползи. Покрив, на който има поставени топлоизолационни плочи за наклон FIBRANxps INCLINE има пълното право да се нарече покрив OPTIMO.

Топлоизолационните плочи FIBRANxps INCLINE са изключително полезни при ремонт и обновяване на плоки покриви, тераси, балкони…. INCLINE плочите имат много висока якост на натиск, така че спокойно могат да бъдат използвани и при проходими покриви. 

Стандартните продукти се произвеждат с 1,67%  и 2% наклон. При нас, във FIBRAN, вие можете да получите професионална консултация относно работния проект по поставянето на плочи за наклон. Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera