Monday 13 July 2020  
   

Индустриални приложения с продуктите FIBRANgeo
Print

FIBRANgeo продуктите от каменна вата удовлетворяват изискванията за топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита, в приложения като например:

- Индустрия (резервоари, контейнери, тръбопроводи, бойлери, котли, димоотводи т.н. )

- Отоплителни и охладителни системи

- Приложения, в които продуктите се влагат за производството на други продукти

FIBRANgeo продуктите от каменна вата са проектирани в близко сътрудничество с производствените отдели и специфичните крайни потребители, с оглед задоволляването на изискванията към всяко от тези специални приложения и специфичните нужди на конкретния изпълнител

Компанията FIBRAN има развити и дефинирани продукти от каменна вата FIBRANgeo за широк кръг индустриални изолационни приложения.

По-конкретно, продуктите от каменна вата FIBRANgeo намират приложение за:

Топлинна защита на индустриални съоръжения

- Резервоари

- Тръбопроводи

- Контейнери

- Котли

- Въздуховоди (комини, и т.н.)

- Елементи от конструкциите (стени, подове, тавани)

Защита на отоплителни, охладителни и вентилационни системи

- Тръбопроводи

- Канали

- Тръби, отвеждащи отходни газове или отработена пара

- Климатици

Приложения, при които се влагат продуктите

- Композитни панели

- Пожароустойчиви врати

- Слънчеви колектори

- Звукови бариери

- Комини - камини 

- Домашни уреди

- Производство на абтомобили

- ХидропоникаLatest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera