Friday 10 July 2020  
   

Скатен покрив
Print

Онази част на структурата на сградата, която в общия случай е в най-голяма степен изложена на атмосферни въздействия, е именно покривът. Поради тази причина осигуряването на ефективна топлинна защита на покрива от температурните колебания е задължително. Конструкцията на скатния покрив може да бъде съставена от метална, дървена или стоманобетонна основа.  Изолационният материал може да бъде поставен или на ниво таван на таванското помещение или между ребрата/ покривните греди, следвайки наклона на покрива (между, под или над покривните елементи). Изборът на правилното място на поставяне зависи до голяма степен от това дали покривното пространство е обитаемо. При случаите, когато покривното пространство е обитаемо, изолацията се поставя при ребрата/покривните греди, докато в случаите, когато покривното пространство трябва да се изолира от останалите обитаеми пространства, изолацията може да бъде поставена на ниво напречните греди на тавана.    

FIBRAN предлага пълна гама продукти от каменна вата, FIBRANgeoкоито осигуряват на конструкцията необходимите топлоизолационни характеристики.  

В допълнение, високите звукопоглъщащи свойства на каменната вата FIBRANgeo увеличават звукоизолиращия капацитет на изолираните структурни елементи, намалявайки до минимум „шумовото замърсяване” от външни източници.

И накрая, приносът от продуктите от каменна вата FIBRANgeo е с решаващо значение за превантивната пожарозащита на покривната конструкция. FIBRANgeo е негорим (Клас A1, EN13501-1), и по този начин осигурява или засилва пожароустойчивостта на структурните елементи.  Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera