Friday 10 July 2020  
   

DUO ПОКРИВ - Плоски покриви на нискоенергийни и пасивни къщи
Print

Покривът DUO е комбинация от класически и обърнат покрив и се използва при нови сгради, когато изискванията за постигане на стойност на коефициента U(коефициент на топлопреминаване) на обърнатия покрив са по-големи от тези, постигнати с един слой топлоизолация FIBRANxps. При нискоенергийни и пасивни сгради (с голяма дебелина на топлоизолационния слой) паронепропусклив слой принципно не е необходим, но това трябва да бъде проверено чрез изчисления на физическите характеристики според принципите на строителната физика и действащите нормативни документи.

При DUO OPTIMO покривите специалните топлоизолационни плочи за наклон FIBRANxps INCLINE могат да бъдат поставени върху първия слой  топлоизолационни плочи FIBRANxps 300 – L.Покрив DUO
Print

DUO ПОКРИВ

DUO ПОКРИВЪТ  е комбинация от конвенционалния плосък покрив и обърнатия плосък покрив. Подобно решение е особено подходящо за постигане на по-добро функциониране от гледна точка на изолацията на плоските покриви и на нискоенергийните сгради като цяло. 

Състав на покрива DUO :

1ва част – конвенционален плосък покрив

  • паропенпропусклив слой, поставен върху наклонен бетон или топлоизолационни плочи FIBRANxps INCLINE,
  • първият слой топлоизолация, напр. FIBRANxps 300-L,
  • хидроизолационен слой.

2ра част - обърнат плосък покрив

  • втори слой топлоизолация, напр. FIBRANxps 300-L,
  • надграждането зависи от завършващите слоеве и от предназначението на повърхността на обърнатия покрив. 

Предимства на DUO покривите:

  • DUO покривът притежава същата издръжливост, както обърнатия покрив,
  • DUO покривът, изграден с плочи FIBRANxps, пригежава всичкщи предимства на ОБЪРНАТИЯ ПОКРИВ.
  • Чрез поставянето на топлоизолационни плочи FIBRANxps със завишена якост на натиск на двете нива топлоизолация, бихме могли да си осигурим площи за преминаване на превозни средства. Това не може да се подсигури чрез използването на комбинация с други топлоизолационни материали.
  • Подобрена разновидност на DUO покрива е DUO OPTIMO покривът.


Latest News... (Read all the news)

  03/02/2015  20 ГОДИНИ FIBRANxps

Продукти

Информация

Технически съпорт

Галерия снимки


Copyright © 2011 Fibran Designed & Developed by Tessera