Покрив с интензивна растителност

Покрив с интензивна растителност

Освен растителността, има и други интензивни моменти от гледна точка на строителството, като носещата способност на покривната конструкция, отводняването, както и възможността да за редовна поддръжка и режим на поливане. Предполага се, че интензивната градина на покрива е лесно достъпна и често използвана за спорт, отдих или дори като паркинг. Дебелината на растежната среда (т.е. вегетативния субстрат) може да достигне от 30 см до 100 см и повече, в зависимост от кореновата бала на растението в момента на внедряване, както и от очакваната нужда на растението да расте и да се развива с течението на време.

INTENSIVE
  1.  Интензивна растителност
  2.  Почва
  3.  Филтриращ воал
  4.  FIBRANxps 500-L
  5.  Противокоренна бариера