Екстензивна растителност

Екстензивната растителност е невзискателна. За нея е достатъчен почвен слой с дебелина 10 cm. След напояване, покривът допълнително се натоварва с около 1.5 kN/m² (150 kg/m²). Натоварването варира в зависимост от вида растителност.

Extensive

 

  1.  Екстензивна растителност
  2.  Почвен слой
  3.  Водозадържащ слой с филтриращ воал
  4.  FIBRANxps 300-L
  5.  Хидроизолационна и противокоренна мембрана