СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Всички конструкции, които не попадат в категориите изброени до сега

Те обикновено имат специален режим на работа и включват помещения, които имат необходимост от поддържане на определена температура с минимален разход на енергия.

РЕШЕНИЯ