ТАВАН ПОД НЕОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ

Обикновено топлоизолацията в този случай се поставя от горната страна на плочата (пода на неотопляемото помещение). Когато това е невъзможно има вариант за топлоизолиране от долната страна (например окачен таван).

Документи