ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ

В избените помещения обикновено температурата е необходимо да е ниска, а същевременно с това трябва да ограничим загубата на топлина от отопляемите помещения над тях

Таваните (и стените) на неотопляеми избени помещения трябва да са подходящо топлоизолирани, за минимални загуби на топлина. Полагане на топлоизолационен слой е задължително и при почти-нулево енергийни сгради.

Документи