ПЛОЧА НА ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ

Стоманобетонна плоча в контакт със земята 

Основната разлика от фундаментната плоча е предаването на натоварването. Обикновено под плочата на приземния етаж има единични или ивични фундаменти. 

Подът се нуждае от топлоизолация, ако сградата е климатизирана (отоплява се и се охлажда) или ако в сградата се помещава производство, което генерира топлина. Вследствие на точковото и концентрираното натоварване изолацията се полага под конструкцията на плочата. В зависимост от предполагаемото натоварване на пода, конструкторът избира типа топлоизолация FIBRANxps, предназначена за топлинна защита на високонатоварени подове. 

Документи