ИНДИУСТРИАЛЕН ПОД

Индустриалните подове обикновено са подложени на по-големи натоварвания (складове, хладилни камери и др.). 

Те имат добра носимоспособност, но могат да издържат само на директно натоварване. Обикновено натоварванията от сградата се пренасят към земята, чрез ивични или единични фундаменти. В зависимост от предназначението, индустриалните подове могат да бъдат или да не бъдат топлоизолирани. При избора на топлоизолация, най-често срещаният избор е на такава, с якост на натиск 500-700 kPa (отговарящи на 50-70t/m2).

Документи