НЕОБИТАЕМ ПЛОСЪК ПОКРИВ

Основната функция на този тип покриви е защитна. Единствено хората, отговорни за поддръжката му, могат да се качват на него.

Необитаемите плоски покриви обикновено са защитени от слой чакъл. Той добавя тегло, за да предотврати повдигането на някои от долните слоеве. Обърнатият покрив е издръжлив, защото има слой от твърди топлоизолационни плоскости, които защитават хидроизолацията.

Продукти подходящи за това приложение